Projekt naselje enostanovanjskih hiš Dravski dvor

Projekt je doživel svoje konceptualne začetke v letu 2009 in v prvotni verziji predvideval izgradnjo šestih dvojčkov in dveh enostanovanjskih objektov. Skladno z oceno nepremičninskih strokovnjakov in aktualnimi tržnimi razmerami je bilo zavzeto stališče investitorja, da večstanovanjske stavbe niso primerne za suburbano področje. Zato je novi lastnik skupaj z ekipo strokovnjakov pristopil k novi konceptualni rešitvi za naselje in, ob upoštevanju potrjenih urbanističnih planov Občine Miklavž na Dravskem polju, izvedel novo parcelacijo ter iz obstoječih 8 parcelnih številk kreiral 11 samostojnih parcel površine od 450 do 500 m2.

Družba Girel d.o.o. je na podlagi sklenjene Pogodbe o stavbni pravici formalno-pravno investitor projekta izgradnje stanovanjskega naselja in izvedbe zaključka del na komunalni infrastrukturi. Girel d.o.o. je zasnovali skupno 11 enostanovanjskih hiš, od česar je 5 enot tipa A in 6 enot tipa B.

Projekt je zajemal izgradnjo infrastrukture in stanovanjskega naselja v Ulici 8. februarja. Celotna površina zemljišč namenjenih za izgradnjo naselja in infrastrukture znaša čez 7.500 m2 in tvori funkcionalno celoto z vso za sodobno bivanje potrebno infrastrukturo, vključno z vsemi komunalnimi vodi, nadstrešnicami za vozila in parkirišči za obiskovalce, urejenimi terasami s prostorom za zunanji kamin, zelenico in ograjami.